Yazarkasa Pos

Yazarkasa Pos

Yazarkasa Pos Nedir?

Yazarkasa pos veya bir başka ismi ile yeni nesil yazarkasa; yada pos özellikli ödeme kaydedici cihaz. Aslında tüm isimlerin buluştuğu tek nokta “Yazarkasa Pos“. Örnekler çoğaltılabilir, poslu yazarkasa, pos yazarkasa, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz, yeni nesil ÖKC gibi…

 

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede büyük bir devrim olan yazarkasa posların geçmişi aslında çokta yakın değil. Uzun arge çalışmalarının ardından ortaya çıkan ilk ve tek ürün, üstelik Türk yapımı. Türkiye’nin tahmin edilenin ötesinde bankacılık ve kredi kartı ödeme yöntemleri gibi konularda dünya genelinde kullanımı ve bu sektördeki konumu en ileri seviyelerde seyrediyor. Bu nedenle kayıt dışı ekonomi ile mücadele ise ayrı bir önem kazanıyor. Bu mücadelede ise ülkenin güçlü bir argümana ihtiyacı doğar, işte tam bu noktada, yıllardır var olan açığı kapatabilecek bir cihaz ortaya çıkıyor, YAZARKASA POS.

 

Bu soru 2012 ve2013 yıllarından beri sorulan bir sorudur. Çünkü yazarkasa POS Maliye Bakanlığının 2012 ve 2013 yıllarında yayımladığı tebliğ ile hayatımıza girmiş ve bazı işletmeler için zorunlu hale getirilmiştir. Diğer işletmeler içinse cihaz 31.12.2015 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecektir. Elbette bu zorunluluktan da kaynaklı yazarkasa POS nedir sorusu daha çok merak uyandırmaktadır.

Peki, yazarkasa POS nedir? Yazarkasa POS hem yazarkasa hem de POS cihazı özelliklerini üzerinde taşıyan yeni nesil ödeme kaydedici cihazdır. Bu cihaz fiş ve slip kesebilme özelliğine sahiptir. Bunun dışında yazarkasa POS birden fazla bankanın uygulaması ile çalışabilmektedir. Yani her banka için ayrı cihaz değil, tüm bankalar için tek cihaz kullanmayı sağlamaktadır. Bunun dışında yazarkasa POS farklı kart türleri ile çalışmayı da sağlamaktadır. Ayrıca hem sabit hem de mobil olarak kullanılabilme özelliklerine sahiptir. Sadece bu özellik dahi yazarkasa posu özel kılmaktadır.

Maliye Bakanlığı açısından yazarkasa POS nedir? sorusu değerlendirildiğinde ise, yazarkasa POS cihazının vergi kaybını önleme çalışmalarının bir parçası olduğu görülmektedir. Bu çalışma ile Bakanlık tüm satış işlemlerini kontrol edebilecektir.

yazarkasa pos

yazarkasa pos

 

Yazarkasa POS Nasıl Temin Edilir?

3100 Sayılı KDV Mükelleflerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Hakkında Kanunun içinde yer alan 426 ve 427 seri nolu tebliğe göre tüm işletmeler 31.12.2015 tarihinden itibaren yazarkasa POS cihazı kullanmak zorundadır. Bu zorunluluk kapsamına giren yerler, yazarkasa POS cihazı almak zorundadır. Fakat bu aşamada yazarkasa POS nasıl alınır sorusu akla gelmektedir. Çünkü yazarkasa POS almak için bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Yazarkasa POS nasıl alınır? Yazarkasa POS nasıl alınır diye bakarken ilk karşımıza çıkacak konu ne zamana kadar alınması gerektiğidir. Yazarkasa POS cihazı fatura tarihi en son 31.12.2015 olma şartı ile bu tarihe kadar alınabilir.

Peki, yazarkasa POS almak için hangi işlemleri gerçekleştirmek gerekir? Yapılması gereken işlemler şunlardır:

 

 • Vergi dairesinden bir izin dilekçesi ile izin yazısı alınır.
 • İzin yazısı ile birlikte ister banka yoluyla ister kişisel olarak bir cihaz alınır. Banka yolu ile alımlarda, bankalar müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamakta ya da belli bir ciro taahhüttü karşılığında hediye cihaz vermektedir.
 • Cihazın fatura kesim tarihinden itibaren 90 gün içinde bağlı olunan vergi dairesine gerekli evraklar ile kaydettirilmesi gerekmektedir.
 • Kaydettirilen cihaz adına vergi levhasını alan işletmeci, bu levhayı işyerinde görülebilecek bir yere asmalıdır.

 

Yazarkasa POS bir arada!

Yeni bir dönemi başlatacak olan cihaz, hem yazarkasa hem de POS özelliklerini birleştiren yazarkasa POS cihazıdır. Yazarkasa POS bir arada yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olarak adlandırılan yazarkasa POS cihazında kullanılabilecektir. Bu kullanım ise Maliye Bakanlığının tebliği ile zorunlu hale getirilmiştir.

Yazarkasa POS bir arada olduğunda cihazın bazı kullanım avantajları ortaya çıkmaktadır. Yazarkasa POS cihazının özellikleri şunlardır:

 

 • Hem yazarkasa fişi hem de kredi kartı slipi kesebilir.
 • Gün sonu mali raporu, X ve Z gibi çeşitli raporları verebilir.
 • 10 yıllık bilgi saklama kapasitesine sahiptir.
 • Hafızasındaki bilgileri 20 yıl saklayabilir.
 • Birden fazla banka uygulaması ile uyumlu olarak çalışabilir.
 • Hem masaüstü hem de sabit olacak şekilde kullanılabilir.
 • Birden fazla kart türü ile çalışma imkanı bulunmaktadır.

 

Yeni tebliğe göre yazarkasa POS bir arada yasal olarak bazı işletmeler için 01.10.2013 tarihi ile zorunlu olmuştur. Diğer işletmeler içinse 31.12.2015 tarihi ile birlikte zorunlu olacaktır. Bu nedenle tüm işletmelerin yasal süre başlamadan önce yazarkasa POS almaları gerekmektedir.

 

 

yazarkasa pos - pos yazarkasa

yazarkasa pos – pos yazarkasa

 

Peki Yazarkasa POS Tebliği Nedir?

Yazarkasa POS, birkaç yıldır hayatımıza giren bir cihazdır. Yazarkasa POS hem yazarkasa hem de POS cihazı özelliği ile üretilmiştir. Yani hem fiş kesebilir hem de kredi kartı slipi kesebilir. Resmi olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olarak adlandırılan ama yazarkasa POS denilen bu cihaz tebliğ ile zorunlu hale getirilmiştir. Yazarkasa POS tebliği son düzeltmelerle birlikte 26 Haziran 2013 yılında Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yayımlanan yazarkasa POS tebliğine göre:

 

 • İlk aşamada, yol kenarında otopark hizmeti verenler ile birlikte satış işlemlerinde mobil POS cihazı kullanan iş yerleri bu yasa kapsamına alınmıştır. 01.10.2013 tarihinde bu iş yerlerine yazarkasa POS cihazı zorunlu olmuştur.
 • İkinci aşamada, satış işlemlerini sabit/masaüstü yazarkasa ile yapan iş yerleri yasa kapsamına alınmıştır. 31.12.2015 tarihine kadar bu iş yerleri eski yazarkasalarını kullanabileceklerdir. Fakat 01.01.2016 tarihi ile birlikte bu iş yerleri için de yazarkasa POS cihazı zorunlu olmuştur.

 

İşte yazarkasa POS tebliği bu açıklamalardan oluşmaktadır. Sonuç olarak 31 Aralık’tan itibaren, tüm işyerleri yazarkasa POS cihazı kullanmaya başlayacaktır.

yazarkasa-pos-tebligi

yazarkasa-pos-tebligi

 

Yazarkasa POS Almak İçin Dilekçe Örneği

3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları İle İlgili Kanunun 426 Ve 427 seri nolu tebliğlerine göre:

 

 • 1 Ekim 2013 tarihinden sonra satış işlemlerinde mobil/seyyar EFT-POS özellikli cihaz kullanan işletmeler ile yol kenarında otopark hizmeti veren işletmeler yazarkasa POS cihazı kullanmak zorundadır.
 • 31 Aralık 2015 tarihinden sonra satış işlemlerinde sabit yazarkasa kullanan işletmeler yazarkasa POS kullanmak zorundadır.

 

Bu tebliğde yer alan açıklamalara göre, yeni açılan yerler, eski sabit yazarkasasının hafızası dolan yerler, yasal süreden önce yazarkasa POS kullanmayı tercih eden yerler 31.12.2015 tarihine kadar bir cihaz almalıdır. Bu işletmelerin ilk olarak yazarkasa POS almak için dilekçe hazırlamaları gerekmektedir. Yazarkasa POS almak için dilekçe ile birlikte vergi dairesinden izin yazısı alınmalıdır. Bu izin yazısı ile birlikte bir cihaz alacak olan işletmeci, cihazın fatura tarihinden itibaren 90 gün içinde ürünü vergi dairesine kaydettirmelidir.

Yazarkasa POS almak için dilekçe örneği:

…../……/20…

……………..    VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Dairenizin  ……………………  sicil numaralı …………………………..                 ………………………isimli mükellefiyiz. İşyerimde kullanmak üzere YENİ NESİL Ö.K.C.
…..     adet  almak  istiyoruz.
Yazarkasa alabilmemiz için ilgili izin yazısının tarafımıza verilmesini arz ederiz.
Saygılarımızla

Adres:                                        Kaşe-imza

 

Yazarkasa POS Başvuru İşlemleri Nelerdir?

6 Haziran 2012 yılında ilk olarak çıkarılan ve 26 Haziran 2013 tarihinde ertelenen tebliğ ile birlikte 1 Ekim 2013 tarihinden beri, satış işlemlerinde mobil EFT-POS özellikli cihaz kullanan işletmeler ve yol kenarında otopark hizmeti veren yerler yazarkasa POS cihazı kullanmak zorundadır. Bu tarihten beri yeni açılan işletmeler ve bu şekilde yasa kapsamına giren yerler yazarkasa POS kullanmaktadır. Sabit yazarkasa kullanan işletmeler için yasal süre 31 Aralık 2015 tarihi ile başlayacaktır. Bu da sabit yazarkasa kullanan işletmelerin bu tarihe kadar bir cihaz almaları anlamına gelmektedir.

Yazarkasa POS almak için bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Yazarkasa POS başvuru işlemleri olarak adlandırılabilecek bu işlemler cihazın kullanılabilmesi için gereklidir. Yazarkasa POS başvuru işlemleri:

 

 • İşletmeci yazarkasa POS başvuru dilekçesi ile izin yazısı almalıdır.
 • Alınan izin yazısı ile birlikte onaylı bir firmanın cihazı alınmalıdır.
 • Alınan cihazın fatura tarihinden itibaren 90 gün içinde bağlı olunan vergi dairesine kaydettirilmesi gerekmektedir.
 • Kayıt işlemleri için cihazın alış faturası, sicil numarası ve ilk fiş örneği ile varsa gerekli başka evraklar vergi dairesine götürülmelidir.
 • Bu evraklar ile kayıt işlemi yapılan cihaz için vergi levhası alınmalıdır.
 • Alınan vergi levhası işyerine asılmalıdır.

 

Bu şekilde yazarkasa POS başvuru işlemlerini yapmayan ve kaydettirmeyenler için usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

Yazarkasa POS Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Maliye Bakanlığı, 2012 ve 2013 yıllarında çıkardığı tebliğde 2015 sonu ile birlikte tüm işletmelerin yazarkasa POS cihazı kullanmalarını mecbur hale getirmiştir. Bu cihazın mecbur hale getirilmesindeki amaç, Bakanlığın vergi kaybını azaltma çalışmalarıdır. Bu tebliğe göre 2016 ile birlikte herkes cihazı kullanmaya başlayacaktır.

Yazarkasa POS almak için gerekli evraklar nelerdir? Yılın sonu ile birlikte herkes tarafından kullanılmaya başlanacak yazarkasa POS almak için gerekli evraklar birkaç tanedir. Bunlar:

 

 • Yazarkasa POS almak için izin yazısı ile başlamaktadır. Bir cihaz almak için izin yazısı ile birlikte mağazaya gidilmelidir.
 • Cihaz alındıktan sonra, fatura tarihinden itibaren 90 günlük bir süre içinde alınan cihaz vergi dairesine kaydettirilmelidir. Bu aşamada gerekli evraklar ise; yazarkasa POS alış faturası, sicil numarası ve ilk fiş örneğidir.

 

Yazarkasa POS almak için gerekli evraklar ile belirlenen süre içinde vergi dairesine cihazı kaydettiren işletmeler için vergi dairesi bir vergi levhası verecektir. Verilen bu vergi levhasının işyerine görülebilecek bir yere asılması gerekmektedir. Bu işlemleri yasal süreye kadar yaptırmayanlar için usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

yazarkasa pos vera delta

Yorumlar

Bir Cevap Yazın